FAALİYETLERİMİZ

Doğrulama-yanlışlama

Hem küresel hem de yerel kamuoyunun Türkiye hakkında pozitif delillerle teyit edilmiş doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak için medya araçlarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Türkiye’nin siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik temsiliyetini tekelinde bulunduran hâkim medya figürlerine ve söylemlerine meydan okuyacak, maddî ve objektif gerçekliğe sahip haberlerin dolaşıma girmesini amaçlıyoruz. 

Fact-Checking Turkey sitesini ziyaret edin.

Koordinasyon ve ağ kurma

Küresel ve/veya yerel ölçekte meydana gelen siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunlara yönelik çözümler geliştirmek maksadıyla yurt-dışındaki ve/veya yurt-içindeki medya mensuplarını, STK temsilcilerini, siyasetçileri, bürokratları, akademisyenleri, iş insanlarını ve sanatçıları bir araya getirip koordine ediyoruz. Bu bağlamda atölye çalışmaları, konferanslar, paneller ve toplantılar düzenliyoruz.

Lobicilik

Küresel ve/veya yerel ölçekte bastırılan toplumsal gruplar (mülteciler, engelliler,   azınlıklar, çocuklar, kadınlar, işçiler vd.) adına lobi faaliyetleri yürütmeyi ve bu sayede siyasi karar alma süreçlerine pozitif etki yapmayı hedefliyoruz.

PROJELERİMİZ

Doğrusu Ne?

Peki doğrusu ne? Hemen her gün her saat onlarca haberin ulusal ve uluslararası medyada gündem olduğu, iletişimin artık sınırları ve dilleri aştığı çağımızda önümüze düşen haberler karşısında her gün sorduğumuz soru. Kurumumuzun katkılarıyla hazırlanan ve haftaiçi hergün 19:40’da TRT-1 ekranlarında yayınlanan “Doğrusu Ne?”, medyada çıkan haberleri ve genel kanıları ele alarak bu soruyu sizler için soruyor, araştırıyor ve cevaplıyor.

https://twitter.com/DogrusuNeTRT


Bizim İçin En İyisi

Bizim İçin En İyisi Olsun! projesi Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgiler içermektedir. Site üç bölümden oluşmaktadır. “Sorularla Cumhurbaşkanlığı Sistemi” bölümünde sisteme dair kamuoyunda merak edilen sorular cevaplanmaktadır. Türk tipi başkanlık sistemi olarak ele alınan Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin nasıl şekilleneceği üzerinde durulmaktadır. İlk bölümde ayrıca denge ve denetleme sisteminin işleyişine de yer verilmektedir. İkinci bölümde, mevcut sistemin yarattığı krizler ifade edilmektedir. Türkiye’nin tecrübe ettiği siyasi ve ekonomik krizler zaman akışı şeklinde sunulmakadır. Son bölümde ise, infografiler aracılığıyla parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı sistemi karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı sistemi sürecine nasıl girdiği bu bölümde tarihsel olarak aktarılmaktadır.

http://bizimicineniyisi.com/


FETÖ Gerçekleri

FETÖ Gerçekleri, Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde kritik noktalara yerleşip devleti içeriden dönüştürmeye çalışan; amaçlarına ulaşmak için cinayet, kumpas ve darbe gibi teşebbüslerde bulunmaktan çekinmeyen Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yaklaşık 40 senelik gizemli tarihini ifşa etmek için yapılmış kapsamlı bir çalışmadır.

Sitenin amacı; Türkiye devletinin üniter yapısını ve Türkiye halkının güvenliğini tehdit eden bu örgüte karşı kamuoyunu bilgilendirmek ve devlet kurumlarını türlü usûlsüzlüklerle ele geçirmeye çalışan örgüt hakkında oluşan kamusal farkındalığa katkı sağlamaktır.

http://fetogercekleri.com/


Fact-Checking Turkey

Uluslararası ve ulusal basında Türkiye hakkında çıkan haberlerin ve söylemlerin hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu açık kaynaklar üzerinden kontrol eden Fact Checking Turkey sitesi, yanlış haberleri doğrularıyla birlikte sunmaktadır. Sitenin amacı Türkiye hakkındaki gerek ulusal gerek uluslararası medyadaki dezenformasyonun önüne geçmektir. 

Arap basınında da Türkiye ile ilgili ciddi bir dezenformasyon olmasından dolayı Fact-checking Turkey sitesi Arapça olarak da hizmet vermektedir. Böylelikle Türkiye ile ilgili doğru bilgiyi erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır.

http://factcheckingturkey.com/
http://factcheckingturkey.com/ar/


Günün Yalanları

Günün Yalanları sitesi gün içinde dünya medyası ve özellikle Türkiye medyasında Türkiye ile ilgili doğru olmayan haberleri bulup belge, fotoğraf, açıklama ve istatistik gibi açık kaynaklar üzerinden yalanlama yapmaktadır. Böylelikle medyadaki dezenformasyona karşı doğru bilgiyi ortaya koymayı ve kamuoyunu aydınlatmayı amaçlamaktadır. 


Demokrasi Günlüğü

Demokrasi Günlüğü Türkiye’de 2000'lerden bu yana yapılan reformları zaman çizelgeleri üzerinden sunmaktadır. Kürtler, Aleviler, Dindarlar, Diplomasi, Kadınlar, Engelliler, Gayrimüslimler ve Romanlar, Mülteciler, Sağlık, Gençlik ve Kültürel ve Politik Haklar isimli 12 farklı kategori için yapılan reformlar yer almaktadır. 

Her kategori için hayata geçirilmiş reformlar resimli ve tarihli olarak 2016’den geriye doğru sunulmaktadır. Sitemiz Türkçe dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde olmak üzere toplam altı dilde yayın yapmaktadır.


Utanç Günlüğü

Utanç Günlüğü tüm dünyadan ayrımcılık ve ırkçılık örneklerini bir araya toplamaktadır. Özellikle Avrupa’nın son dönemdeki mülteci politikasıyla ilgili örneklere geniş ver verilmektedir. Sitede konuyla ilgili haberler, raporlar ve kronolojinin yanısıra interaktif bir dünya ayrımcılık haritası sunulmaktadır. Site ayrıca Chronicles of Shame adıyla ingilizce olarak da yayındadır.


HDP Gerçekleri

Halkların Demokratik Partisi’nin meşru siyaset çizgisinden uzaklaşarak terör ve şiddete yakınlaşması zaman çizelgeleri üzerinden gün gün sunulmaktadır. Sitede partinin eş başkanları ve milletvekillerinin, belediye başkanları ve terör örgütü üyelerinin şiddet ve savaş çağrıları yer almaktadır. Silahlar önünde barış çağrılarından, hendek kazılmasını teşvik etmeye, halkı sokağa davet etmeye kadar pek çok şiddet içerikli söylem sitede sunulmaktadır. Sürekli güncellenen sitemiz İngilizce olarak da yayın yapmaktadır.


Batı Raporu

Bu sitede Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerindeki insan hakları ihlallerine dair örnekler göreceksiniz. Kendilerini tutarlı birer demokratik bütün olarak sunma çabalarına karşın ABD ve Avrupa ülkeleri kendi dâhilî politik çelişkilerinden muzdariptir. Bu ülkeler 'hukukun üstünlüğü' ilkesine tamamen zıt bir şekilde medyayı gözetleyip sansürlüyorlar; güvenlik güçleri protestoculara orantısız şiddet uyguluyor ve insanlar kapsamlı terör yasaları yüzünden keyfî bir şekilde terör şüphelisi ilan ediliyor.


Ekonomi Gerçekleri

“Ekonomi Gerçekleri” Türkiye’nin ekonomik durumunu manipüle edenlere karşı gerçekleri anlatmak amacıyla kuruldu. İhracattan ithalata, Türkiye ekonomisine dair bilmek isteyeceğiniz tüm haberleri yalın bir dille sunuyoruz. Ekonomi Gerçekleri dünyada olup biten ekonomik hadiselere dair analizlerin yapılacağı ve ayrıca güncelden de haberdar olabileceğiniz bir platform. Finans, savunma sanayii, enerji politikaları, teknoloji, tarım, hayvancılık ve turizm hakkında merak ettiklerinize cevap veriyoruz. “Herkes için ekonomi” diyerek ekonomi gerçeklerinin peşindeyiz.


Yekvücut

Gündeme dair haberleri farklı bir perspektifle sunan Yekvücut projesi, alternatif bir haber portalı olarak tasarlandı. “Tahlil”, “Tenkit”, “Takdir”, “Tekzip”, “Teftiş” ve “Telmih” bölümlerinden oluşan site, yurt içi ve yurt dışında yaşanan ekonomik, siyasi, sosyolojik ve kültürel gelişmeleri alternatif bir bakış açısıyla değerlendirmekte ve kendine özgü perspektifiyle okurlarına sunmaktadır.


Facts of Turkey

Uluslararası basının Türkiye’ye yönelik olumsuz tavrına karşı Türkiye’nin göz ardı edilen veya bilinmeyen hasletlerini anlatma maksadıyla kurulmuş bir internet sitesi. Obsessed with Turkey (Türkiye’ye Takıntılı), Terror (Terör), Mega Projects (Mega Projeler), Democracy (Demokrasi), Hospitality (Misafirperverlik), Symbols of Turkey (Türkiye’nin Sembolleri) ve Gallery (Galeri) sekmelerinden müteşekkildir.