Alt

MİSYONUMUZ

BK, siyasi ve toplumsal alanda etkin faaliyetler yürütebilecek failler için, içinde her birinin özgürce fikrini ifade edebileceği, birbirleriyle eşit şekilde müzakere edebilecekleri “kamusallık”lar tesis etmeyi asli vazifesi olarak görmektedir. BK; çoğulluk ve çeşitlilikten doğacak zengin fikirlerin ev sahipliğinde demokrasiyi tahkim edecek bu kamusallıklar sayesinde, siyaset kurumunun, toplumda var olan çoğulluk ve çeşitlilik zenginliğinden istifade edilerek restore edilmesini amaçlamaktadır. Merkezimiz, “statü sahipleri”nin tekelindeki resmi söylemler ve kurumlar tarafından bastırılan “sosyolojik tabanlı” sivil söylemlerin ve kurumların görünür kılınması gayretindedir. Küresel ve/veya yerel ölçekte tahakkuk eden kronik siyasi sorunlara dair dayatmacı yaklaşımların ötesine geçmeyi ve bu suretle daha sahici, daha özgün, daha kavrayıcı yaklaşımlar geliştirmeyi teklif etmektedir. BK; özellikle ana-akım medya tarafından inşa edilen hegemonik söylemleri bertaraf ederek, şimdiye kadar “subjektif” ya da “taraflı” yaftalarıyla uluslararası kamuoyundan tecrit edilmiş mâdun (subaltern) faillerin kanaat, talep ve temsiliyetlerinin objektifleştirilmesini arzu etmektedir.